گالری تصاویر  

شرکت صنایع کاغذ سازی آذربایجان ( تیشو آذربایجان ) ، شرکتی خصوصی میباشد که کارخانه آن در زمینی به مساحت 30 هزار متر مربع در شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی تبریز واقع میباشد .